Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε, από 1έως 16/7/2020, το διαδικτυακό σεμινάριο «Eurospectives 2.0:Digital storytelling in school education» (Ψηφιακή αφήγηση στην σχολική εκπαίδευση), που διοργανώθηκε από τους CFR Vigo και Ellinogermaniki Agogi στο πλαίσιο τού έργου Eurospectives 2.0 Erasmus + τής καλοκαιρινής διαδικτυακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από όλον τον κόσμο.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών βαθμίδων, αφού εμπέδωσαν τις βασικές αρχές τής ψηφιακής αφήγησης μέσω δραστηριοκεντρικών μεθόδων, εκπαιδεύτηκαν στην χρήση digital storytelling με στόχο τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ιδεών σε συνεργασία με τους μαθητές σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τις ιστορίες Covid19 στην τάξη.