Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Ματαλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση κινητών συσκευών στη διδασκαλία».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε, Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών ΑΕΤΜΑ τού Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως κατά το διάστημα 11/11/2019 - 22/3/2020 μέσω τής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης http://seminars.etwinning.gr, και είχε διάρκεια 95 ωρών.