Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε το 1° Διαδικτυακό Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τής Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα «Από τον 20ό στον 21ο  αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση τής εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις - Αντιλήψεις - Σενάρια - Προοπτικές - Προτάσεις», το οποίο διεξήχθη στη Ρόδο 3-5 Ιουλίου 2020.