Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (ΜΟΟC) με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία τής εκπαίδευσης από απόσταση», το οποίο πραγματοποήθηκε με πρωτοβουλία τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τη μέθοδο τής αυτό-εγγραφής στην πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων learn.eap.gr τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 15 ώρες.