Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε σε επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς, με θέμα «The Holocaust by Bullets on the Occupied Soviet Territories and its legacy today», που υλοποιήθηκε, στις 14 και 21 Νοεμβρίου 2020, από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και τον γαλλικό οργανισμό "Yahad-In Unum".