Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διαδικτυακό μάθημα "Project-Based Learning to Enhance Key Competences", διάρκειας 12 ωρών, το οποίο προσφέρθηκε από την Teacher Academy (Βρυξέλλες) και τη School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2020.