Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διαδικτυακό μάθημα "Artificial Intelligence Basics for schools", στα Αγγλικά, διάρκειας 15 ωρών, το οποίο προσφέρθηκε από τη European Schoolnet Academy (Βρυξέλλες), από τις 8 Μαρτίου μέχρι τις 7 Απριλίου 2021.

Στο συγκεκριμένο MOOC κλήθηκαν εκπαιδευτικοί από όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τής Τεχνητής Νοημοσύνης και να ανακαλύψουν πώς αυτή μπορεί  να τους επιτρέψει να εφαρμόσουν νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης εντός τάξης.

Για την ολοκλήρωση τού διαδικτυακού σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί όφειλαν να εκπονήσουν εκπαιδευτικό σενάριο εμπέδωσης των γνώσεων που αποκόμισαν, να αξιολογήσουν τουλάχιστον τρία εκπαιδευτικά σενάρια συνεπιμορφούμενών τους και να λάβουν αντίστοιχα θετική αξιολόγηση από τρεις άλλους για το δικό τους σχέδιο μαθήματος.