Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τις εργασίες τής ημερίδας-εργαστηρίου τού Erasmus+ KA2 προγράμματος (2019-1-EL01-KA203-062449) Student Teachers' Practices for Democratic Culture (STEP UP-DC) με τίτλο «Δημοκρατική παιδεία και πλαίσιο ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού (RFCDC): Διδασκαλία, ηγεσία/διοίκηση, παρέμβαση».


Η ημερίδα-εργαστήριο, συνολικής διάρκειας 5 ωρών, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12 Ιουνίου 2021.