Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε στην ημερίδα «Εικονικοί κόσμοι στην εκπαίδευση: έργο Biz4Fun», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 22 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο διάδοσης των αποτελεσμάτων τού ευρωπαϊκού έργου Biz4Fun, τού προγράμματος Erasmus+/KA2/Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices/Strategic partnerships for VET, από το Πανεπιστήμιο Πατρών.