Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Ψυχικού, των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων Εκάλης και τού Αρσακείου Δημοτικού και Γυμνασίου Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Μέσω σύντομης παρουσίασης τού θεωρητικού πλαισίου και εκτενέστερης παρουσίασης τής πρακτικής εφαρμογής τονίστηκαν οι δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης πολυτροπικών και πολυμεσικών κειμενικών ειδών στη διδακτική τής Ξένης Γλώσσας ως μαθησιακή διαδικασία.