Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, παρουσίασε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Mentimeter – Ένα προσαρμοσμένο λογισμικό παρουσίασης» κατά τη διάρκεια των εργασιών τού 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τής Σχολής Επιστημών Αγωγής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διεξήχθη από τις 13 μέχρι και τις 15 Μαΐου 2022.

Εδώ, στη σ. 459, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική περίληψη