Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 οι καθηγήτριες και οι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας δύο ωρών, από την κ. Πηνελόπη Κολοβού, υποψήφια διδάκτορα, καθηγήτρια Φωνητικής τής Γερμανικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο τού Bielefeld με ειδίκευση στο γλωσσικό coaching, στη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη διδασκαλία τής προφοράς, και συμμετείχαν σε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με τρόπους διδασκαλίας τής ορθής προφοράς τής γερμανικής γλώσσας σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Πριν την έναρξη τού σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση συγκεκριμένων αποριών κατά τη διδακτική πράξη.

Κατά τη διάρκεια τού σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία που καθορίζουν την ιδιαιτερότητα τής γερμανικής γλώσσας. Έμφαση δόθηκε στη συζήτηση για τη φωνολογική επίγνωση που αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την κατανόηση και πραγμάτωση των φωνητικών φαινομένων.

Αναλύθηκαν, επίσης, οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την κατάκτηση τής προφοράς τής γερμανικής γλώσσας, συγκεκριμένα, οι μαθητές με πρώτη γλώσσα την Ελληνική.

Παράλληλα, προτάθηκαν δραστηριότητες για την εξάσκηση απαιτητικών φωνητικών φαινομένων και τη λογοθεραπεία.

Στόχος τού σεμιναρίου ήταν, μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να εξασκήσουν συστηματικά με τους μαθητές τους τα φωνητικά φαινόμενα που καθιστούν αποτελεσματικότερη την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου.

Το webinar διοργανώθηκε από τον Συντονισμό τής Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων.

image001