Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού Έτους Μαθηματικών, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών αφιέρωσαν την ημέρα τους στον κόσμο των Μαθηματικών.

Συγκεκριμένα, βοήθησαν τον κύριο Πυθαγόρα να λύσει μαθηματικούς γρίφους με σχήματα, να προγραμματίσει το Bee-Bot για να επιλύσει μαθηματικά προβλήματα και να παίξει με τις πιθανότητες και τους αριθμούς!

Υπεύθυνες για την οργάνωση των δράσεων ήταν οι νηπιαγωγοί κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Αλεξία Κατριμπούζα.