Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στα Γυμνάσια των Σχολείων μας κατά το σχολικό έτος 2021-22 θα γράψουν τον Σεπτέμβριο ένα κατατακτήριο διαγώνισμα (placement test) διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να καταταχθούν σε τμήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στο γνωστικό τους επίπεδο. Οι μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του από τον Συντονισμό τού Αγγλικού τμήματος.

Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων τού Λυκείου (Β΄ και Γ΄) προετοιμάζονται για σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια με τους εξής τρόπους:

IELTS
IELTS:
Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν και να εργαστούν σε όλο τον κόσμο. Εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία αναλαμβάνουν την προετοιμασία τους για τη συγκεκριμένη εξέταση.clilCllil CLIL: CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

Πρόκειται για μια καινούργια μέθοδο με την οποία οι μαθητές διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα στην αγγλική γλώσσα.
Σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα ιατρικής, επιστημών, οικονομικών, επιχειρηματικότητας, νομικής και λογοτεχνίας, με σκοπό να εξοικειωθούν με το αντίστοιχο λεξιλόγιο και τους όρους τής επιστήμης που θα ακολουθήσουν.