Την 1η Νοεμβρίου 2015 απονεμήθηκαν στις κ. Άννα Οικονόμου και Παναγιώτα Οικονόμου, καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης διαδικτυακής επιμόρφωσης 21 ωρών, η οποία είχε τίτλο «Αναπτύσσοντας Ψηφιακές Δεξιότητες στην Τάξη σου» ("Developing Digital Skills in your Classroom") και διοργανώθηκε από την Ακαδημία τού Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet Academy).

Επιμόρφωση για τον νέο τύπο αξιολόγησης για την απόκτηση βρετανικών διπλωμάτων
Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης διοργανώθηκε από τη συντονίστρια τού αγγλικού τμήματος των Αρσακείων Σχολείων κ. Ασπασία Κοντογιάννη, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διπλώματα αγγλικής γλώσσας: αλλαγές και βελτιώσεις».

Διδαφοροποιημένη διδασκαλία
Σεμινάριο με θέμα «Διαφοροποιημένη διδασκαλία» οργάνωσε και παρουσίασε στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, η σύμβουλος τού Αγγλικού τμήματος κ. Ευτυχία Παπαχρίστου.

Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης διαδικτυακής επιμόρφωσης 18 ωρών με τίτλο «Πώς να διδάσκεις προγραμματισμό: Εισαγωγή σε έννοιες, εργαλεία και πηγές για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (“How to Teach Computing: Introduction to Concepts, Tools and Resources for Secondary School Teachers”) απονεμήθηκε στις καθηγήτριες τού Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης κ. Άννα Οικονόμου (Αγγλικής Γλώσσας) και Ολυμπία Σφυρίδου (Πληροφορικής) στις 21 Δεκεμβρίου 2014.

Παρακολούθηση Ημερίδας Art and Music in E.L.T
Η καθηγήτρια τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν, υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, τού αγγλικού θεατρικού ομίλου τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου, που ετοιμάζει για φέτος το μιούζικαλ" Mary Poppins", παρακολούθησε την ημερίδα τής ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης) με τίτλο Art and Music in E.L.T, που πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, στην Ελληνο-Αμερικανική Ένωση.

Games in Schools- European Schoolnet Αcademy
Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα τον διαρκείας 6 εβδομάδων (27/10 - 7/12/2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού European Schoolnet Αcademy με θέμα: Games in Schools.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2014 οι καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου, Άννα Οικονόμου και Παναγιώτα Οικονόμου ολοκλήρωσαν με επιτυχία το διαδικτυακό μάθημα «Παιχνίδια στα Σχολεία» (“Games in Schools”) τού «Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου» (“European Schoolnet Academy”). Σε αυτό συμμετέχουν 30 εθνικά Υπουργεία Παιδείας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί τον επίσημο φορέα της για την προώθηση τής καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Επιμόρφωση στις δεξιότητες των σχολείων τού 21ου αιώνα

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα τον διαρκείας 3 εβδομάδων (17 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού European Schoolnet Αcademy με τίτλο "Competences for 21st Century Schools - Δεξιότητες για τα σχολεία τού 21ου αιώνα."

Learning to Teach Online: Εκπαιδευτικό σεμινάριο τού University of New South Wales

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν, υπεύθυνη τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-arsakeio για τα Αγγλικά Γυμνασίου, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διαρκείας 8 εβδομάδων κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού Πανεπιστημίου UNSW Australia (The University of New South Wales) με θέμα "Learning to Teach Online" μέσω τής πλατφόρμας MOOC Coursera.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Θεωρία λεξικογραφίας και εφαρμογές» και υποψήφια διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μαίρη Μαρίν συμμετείχε με εργασία της στο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.