Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης «Learning by six thinking hats» παρακολουθούν οι καθηγήτριες των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης κ. Άννα Οικονόμου, Παναγιώτα Οικονόμου και Ολυμπία Σφυρίδου.

Οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Βασίλης Βασάκος, Γιάννης Ζούρος, Μαρία Καλαμπόκα, Όλγα Κλαυδιανού και Αναστάσης Νικολακόπουλος έλαβαν μέρος στο 15 Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών που διοργανώθηκε από τη Γερμανική Σχολή στην Αθήνα από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2012.

Οι καθηγητές  Αγγλικής Γλώσσας των Αρσακείων Σχολείων παρακολούθησαν  το Σάββατο 8/9 ημερίδα με θέμα “Multiliteracies in ELT”.

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012  οι καθηγητές τής αγγλικής γλώσσας  Αθηνών και Πατρών συναντήθηκαν σε ημερίδα που έλαβε χώρα στο θέατρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού.