Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Νίνα Τρακόσα παρακολούθησε, στο πλαίσιο τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου τής Στοάς του Βιβλίου, 5 Μαθήματα Ψυχολογίας – Βιωματικό εργαστήριο αυτογνωσίας, από την καθηγήτρια τού Παντείου Πανεπιστημίου κ. Φωτεινή Τσαλίκογλου, το διάστημα από 13 έως έως 23 Ιουνίου 2014.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού A΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Νίνα Τρακόσα παρακολούθησε την επιμορφωτική ημερίδα «Ψηφιακοί πόροι για τη διδασκαλία τής αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα (93% - Διάκριση) τον διαρκείας 5 εβδομάδων (30 Ιουνίου-3 Αυγούστου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού University of Melbourne, που ειδικεύεται στην επιμόρφωση καθηγητών με θέμα "Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Αξιολόγηση και διδασκαλία δεξιοτήτων του 21ου αιώνα", μέσω τής πλατφόρμας MOOC Coursera.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα (94,7% - Διάκριση) τον διαρκείας 5 εβδομάδων (30 Ιουνίου-3 Αυγούστου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού Πανεπιστημίου University of California, Irvine που ειδικεύεται στην επιμόρφωση καθηγητών με θέμα "Foundations of Virtual Instruction: Εισαγωγή στην εικονική διδασκαλία".

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διαρκείας 5 εβδομάδων (7/5-8/6) κύκλο μαθημάτων τού Πανεπιστημίου Relay/GCE Graduate School of Education, που ειδικεύεται στην επιμόρφωση καθηγητών με θέμα Teaching Character and Creating Positive Classrooms.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα τους 2 κύκλους διαδικτυακών πανεπιστημιακών μαθημάτων SHAPING THE WAY WE TEACH ENGLISH συνολικής διάρκειας 10 εβδομάδων που προσέφερε το Πανεπιστήμιο τού Όρεγκον σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π.Α.

Teaching Young Learners to Think!
Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 οι καθηγήτριες των Αγγλικών κ. Γεωργακέλλου, Γρηγοράκη, Δημητροπούλου, Ιωακείμ, Λιολάκη, Μηλιοπούλου, Περδίκη, Σακελλίων, Φιλιππή και η συντονίστρια τού τμήματος κ. Κουτσογιάννη παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα  “Developing (Critical) Thinking Skills in Young Learners”  με ομιλητή τον κ. Herbert Puchta. Η παρουσίαση αυτή οργανώθηκε από τις εκδόσεις Cambridge University Press.

21ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο τού Tesol Macedonia-Thrace
Οι καθηγήτριες Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ. Δέσποινα Βαρδάκη και Ελπινίκη Ψωματάκη και η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου συμμετείχαν ως εισηγήτριες στο 21ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο τού Tesol Macedonia-Thrace με τίτλο «Teach and Seek».

Στις 22 Νοεμβρίου 2013 η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ευαγγελία Μαντζίκα παρακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας με θέματα:

Με μεγάλη επιτυχία τα τμήματα Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου – Λυκείου Πατρών διοργάνωσαν εκδήλωση-παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2012-2013, καθώς και τού προγραμματισμού λειτουργίας τού μαθήματος των Αγγλικών στα Αρσάκεια Σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά.