Απόηχος τού Συνεδρίου «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη»
Στις 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου πανευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη 2012». Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, κλήθηκαν οι 32 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27 κράτη μέλη, 4 χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και η Τουρκία) να προτείνουν και να εκθέσουν το καλύτερο εθνικό έργο της δεκαετίας, που έχει διακριθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» στη χώρα τους για την προώθηση της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Εκπρόσωπος της Ελλάδας επελέγη από το Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ όλων των εργασιών που έχουν βραβευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια, το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με τη βραβευμένη εργασία του «Arsakeio Cha-Cha-Cha», για την οποία τού απονεμήθηκε παμψηφεί το 2009 το Σήμα Ευρωπαϊκών Γλωσσών (European Language Label) για την Ελλάδα.