Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών και με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τα αγγλοσαξονικά έθιμα και τον τρόπο εορτασμού τους, στις 31 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών γιόρτασαν το Halloween.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα την νανοτεχνολογία σε συμμαθητές τους άλλων Αγγλικών τμημάτων.

Οι μαθητές τού τμήματος Αγγλικών ESL τής Δ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετέχουν, από τις 15 Νοεμβρίου 2013, στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Μ. Δασκαλάκη.

Στο πλαίσιο τής εκπαιδευτικής δράσης etwinning ο μαθητές τού τμήματος Αγγλικών Post-Proficiency τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Δημητροπούλου, συμμετέχουν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2013 στο έργο etwinning με τίτλο "What makes you?" σε συνεργασία με άλλους μαθητές από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2013, πέντε μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στο 16ο Συνέδριο τού Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών τής Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών που διδάσκονται Αγγλικά γιόρτασαν το ‘’Halloween’’.

11ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης
Στις 23-25 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης το 11ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (11th TMUN), στο οποίο συμμετείχαν μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης.

Απόηχος τού Συνεδρίου «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη»
Στις 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου πανευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη 2012». Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, κλήθηκαν οι 32 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27 κράτη μέλη, 4 χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και η Τουρκία) να προτείνουν και να εκθέσουν το καλύτερο εθνικό έργο της δεκαετίας, που έχει διακριθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» στη χώρα τους για την προώθηση της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Εκπρόσωπος της Ελλάδας επελέγη από το Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ όλων των εργασιών που έχουν βραβευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια, το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με τη βραβευμένη εργασία του «Arsakeio Cha-Cha-Cha», για την οποία τού απονεμήθηκε παμψηφεί το 2009 το Σήμα Ευρωπαϊκών Γλωσσών (European Language Label) για την Ελλάδα.