Εν όψει τής γιορτής των Χριστουγέννων στολίστηκε χριστουγεννιάτικα το ταμπλό τού Αγγλικού τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού με το ημερολόγιο τού Δεκεμβρίου 2013, από την 1η έως και την 20ή ημέρα τού μήνα.

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013, το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης φιλοξένησε τους τελειόφοιτους μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού σε μια τρίγλωσση πολιτισμική αλλά και ψυχαγωγική δραστηριότητα, που ενθουσίασε τους συμμετέχοντες ενώ παράλληλα υπενθύμισε στα παιδιά την αξία τής εκμάθησης των ξένων γλωσσών.

Με αφορμή την ύλη του μαθήματος των Αγγλικών και με την ενθάρρυνση τής καθηγήτριάς τους κ. Ε. Παπαδοπούλου οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού αναζήτησαν πληροφορίες για διεθνείς εορταστικές ημέρες.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών και με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τα αγγλοσαξονικά έθιμα και τον τρόπο εορτασμού τους, στις 31 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών γιόρτασαν το Halloween.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα την νανοτεχνολογία σε συμμαθητές τους άλλων Αγγλικών τμημάτων.

Οι μαθητές τού τμήματος Αγγλικών ESL τής Δ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετέχουν, από τις 15 Νοεμβρίου 2013, στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Μ. Δασκαλάκη.

Στο πλαίσιο τής εκπαιδευτικής δράσης etwinning ο μαθητές τού τμήματος Αγγλικών Post-Proficiency τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Δημητροπούλου, συμμετέχουν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2013 στο έργο etwinning με τίτλο "What makes you?" σε συνεργασία με άλλους μαθητές από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2013, πέντε μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στο 16ο Συνέδριο τού Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών τής Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών που διδάσκονται Αγγλικά γιόρτασαν το ‘’Halloween’’.

11ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης
Στις 23-25 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης το 11ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (11th TMUN), στο οποίο συμμετείχαν μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης.