Συμμετοχή στο 5ο ετήσιο St Catherine's Debate Tournament

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Ανδρέας Ανδρέου και Ρόζα-Φωτεινή Ανδρέου συμμετείχαν στο 5o Eτήσιο Debate Tournament τού σχολείου St Catherine's, στις 11 Οκτωβρίου 2014.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Με την ευκαιρία τού εορτασμού τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 οι μαθητές των τμημάτων Αγγλικών των Α΄ και Β΄ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, ασχολήθηκαν με το θέμα τής πολυγλωσσίας και τής εκμάθησης των ξένων γλωσσών, με την καθηγήτριά τους κ. Μαρίας Δημητροπούλου.

Το ταμπλό τού Αγγλικού τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού άλλαξε για τον μήνα Οκτώβριο 2014.

Διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία στα Αγγλικά
Για το τέλος τής σχολικής χρονιάς οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου  Δημοτικού Ψυχικού στο μάθημα των Αγγλικών ασχολήθηκαν με ένα λογοτεχνικό βιβλίο ανά τάξη.

Cambridge English Penfriends
Στο μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν, κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2014, στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends που υποστηρίζεται από τον οργανισμό Cambridge ESOL Examination τού Πανεπιστημίου Cambridge.

Το τμήμα Business English στην επιχείρηση Apivita
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 οι μαθητές το ειδικού τμήματος Αγγλικών τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Business English, με καθηγήτρια την κ.  Μαρία Δημητροπούλου, μαζί με τους μαθητές-μέλη τής μαθητικής εικονικής επιχείρησης Excalibur, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Αγγελική Ζήση, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τής εταιρείας Apivita στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Cookie goes to town
Γιορτή Αγγλικών με τίτλο «Cookie goes to town» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 στον χώρο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων Εκάλης.

Πανελλήνιοι Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας στην Αγγλική  - FORENSICS
Μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν για πρώτη φορά στους Πανελλήνιους Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας στην αγγλική γλώσσα (Panhellenic Forensics Tournament 2014), που πραγματοποιήθηκαν από 27 έως 30 Μαρτίου 2014 στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ψυχικού. Οι αγώνες διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Αγώνων Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας (Panhellenic Forensics Association).

e-twinning  (Μάιος-Ιούνιος 2014)
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Pen-friends στο οποία συμμετείχαν οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού στο πλαίσιο τής ευρωπαϊκής δράσης e-twinning, με την καθοδήγηση τής καθηγητριάς τους των Αγγλικών κ. Μαριλένας Γρηγοράκη.

My life in the town
Στο πλαίσιο τού διαθεματικού προγράμματος «Πόλη - Χωριό», οι μαθητές τού Ν1 τμήματος τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στο μάθημα των Αγγλικών προσέγγισαν με έναν ξεχωριστό αλλά και παιγνιώδη τρόπο την έννοια «Η ζωή στην πόλη» (“Life in the town”), τον Μάιο τού 2014.