Στη δράση τού ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning «Christmas is coming soon. Let's send Christmas cards with a smile from Europe», συμμετείχαν και εφέτος οι μαθητές των τμημάτων Αγγλικών τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, με την επίβλεψη τής καθηγήτριας Αγγλικών κ. Αθηνάς Γκαρμπολά.

Δημιουργικά υποδέχθηκαν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 οι μαθητές όλων των τάξεων τού Αρσακείου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης τον ερχομό των Χριστουγέννων στο μάθημα των Αγγλικών.

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013, οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, με τη βοήθεια των καθηγητριών τής Αγγλικής Γλώσσας κ. Εμμανουέλας Μουντράκη και Ντέπης Πέτρου, γιόρτασαν το Halloween με έναν ξεχωριστό τρόπο, φέρνοντας στο Σχολείο το πνεύμα τού εθίμου των αγγλόφωνων χωρών.

Δεδομένου του ενθουσιασμού με τον οποίο ανταποκρίνονται οι μαθητές κάθε χρόνο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning, οι μαθητές τoύ τμήματος Αγγλικών τής Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συμμετείχαν και εφέτος (2013-2014) στη δράση τού ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning «Christmas is coming soon. Let's send Christmas cards with a smile from Europe». Τους μαθητές προέτρεψε να συμμετάσχουν και καθοδήγησε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Αθηνά Γκαρμπολά.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών και με την επιμέλεια τής καθηγήτριάς τους κ. Αθηνάς Γκαρμπολά, οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, κατά την Ευρωπαική Ημέρα Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, παρακολούθησαν παρουσιάσεις και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που είχαν στόχο την εξοικείωσή τους με τις διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

Στο πλαíσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης Αλέξανδρος Ρουσόπουλος και Μανώλης Κατεβάτης εκπόνησαν φύλλο εργασίας με ασκήσεις για past tenses και το διένειμαν στους συμμαθητές τους, οι οποίοι το επεξεργάστηκαν στην τάξη.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας, στις 16 Δεκεμβρίου 2013 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης έφτιαξαν μάσκες-ζωάκια.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας, οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, στις 13 Δεκεμβρίου 2013, έγραψαν εργασίες με θέμα την οικογένειά τους και τις διακοπές τους.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, τις 28 Νοεμβρίου 2013 οι μαθητές όλων των τάξεων τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης γιόρτασαν το έθιμο τής Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving). Η ημέρα αυτή γιορτάζεται στη Βόρειο Αμερική την 4η Πέμπτη τού Νοεμβρίου και ενώνει ιστορικά τους Δυτικοευρωπαίους με τους Αμερικανούς.

Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, σε συνεργασία με το Instituto Comprensivo “G. PUECHER” τής περιοχής Κόμο τής Ιταλίας, συμμετέχουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning (πρόγραμμα συνεργαζόμενων σχολείων της Ευρώπης) με θέμα ‘’Pen-friends‘’.