Οι καθηγήτριες Γερμανικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού, Εκάλης και Πατρών κ. Θ. Αρταβάνη, Χ. Ζαχμάνογλου, Ε. Ρηγοπούλου, Ε. Τερζή, Ο.Τσίρου και η Συντονίστρια τού Γερμανικού τμήματος κ. Α. Γκόγκα παρακολούθησαν παρουσίαση από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Klett τής νέας διδακτικής σειράς «Die Deutschprofis», η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Σχολείων μας.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Φ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν την 4η Ημερίδα τού Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδος με θέμα «Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 17.30 μ.μ., στη Σχολή Μωραΐτη.


Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου και Χριστίνα Φόρστερ παρακολούθησαν επιμόρφωση με θέμα «Αξιολόγηση τής Γλωσσομάθειας – Συγγραφή θεμάτων και βαθμολόγηση».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Web 2.0 εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων e-Twinning για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 5 έως 19 Δεκεμβρίου 2016 με τη χρήση τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://moodle.etwinning.gr/ τής Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) τής δράσης e-Twinning.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning “Let’s flip the classroom”, που διοργάνωσε η Arjana Blazic από τις 4 μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Γαρ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο "Bring your own device (BYOD), Baustein 3“.

Οι καθηγήτριες Γερμανικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ.Τσίρου και Αρταβάνη παρακολούθησαν, στις 15 Οκτωβρίου 2016, επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe, στην Εράσμειο Σχολή, με θέμα τις προφορικές εξετάσεις τού καινούργιου διπλώματος Fit in Α2.Η καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ.Ουρ. Τσίρου συμμετείχε στις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας, που διοργανώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 στον πολυχώρο Αθηναΐς με τη συμμετοχή όλων των γερμανικών εκδοτικών οίκων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Ενταξη ψηφιακών εφαρμογών παιγνιώδους μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο – με διεθνή συμμετοχή – για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Παιγνιώδεις ψηφιακές εφαρμογές μικτής μάθησης», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή,για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).