Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μ. Φωτιάδη παρακολούθησε, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, τη διεθνή ημερίδα Διδακτικής τής Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με τίτλο «Η διδασκαλία τής Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και ο γεφυροποιός ρόλος της μεταξύ τής πολυπολιτισμικής ποικιλίας και τής πολυγλωσσίας».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού στις 9 Οκτωβρίου 2018 συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το 1ο ΓΕΛ Ιλίου με θέμα «Η χρήση των smartphones και tablets στην εκπαιδευτική διαδικασία». Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο διάχυσης τού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στο Παναμερικανικό Διαδικτυακό Συνέδριο καθηγητών Γερμανικών  GETVICO (German Teacher Virtual Conference) 2018, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Get Cyber Skilled”, που διοργάνωσαν οι Karl Hopwood και Sabrina Vorbau, από τις 8 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2018.
Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην online ασφάλεια, απαραίτητο κομμάτι στην έρευνα στο διαδίκτυο.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Tangible and intangible cultural heritage ”, που διοργάνωσαν οι Nataša Ljubić Klemše και Tomislav Pavlović, από τις 8 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2018.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμαςδιαδικτυακό σεμινάριο“Gaming in the classroom - from controversy to inventiveness”, που διοργάνωσε η Viola Pinzi από 24 Σεπτεμβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2018.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς, με θέμα «The Holocaust by Bullets on the Occupied Soviet Territories», που υλοποιήθηκε, στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2018, από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και τον γαλλικό οργανισμό "Yahad-In Unum".
Η καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακών μέσων στο μάθημα των Γερμανικών, που οργάνωσε το Goethe-Institut Athen, διάρκειας οχτώ διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκαν από τις 3 Μαρτίου μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2018, με επιμορφώτρια την καθηγήτρια Γερμανικών κ. Ευρύκλεια Σιακαγιάννη.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ανελλιπώς στο εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα "Μουσειακή Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα", διάρκειας 40 επιμορφωτικών ωρών, που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού,  τον Ιούνιο και Ιούλιο τού 2018, και ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy με θέμα «Europeana in your classroom: building 21st-century competences with digital cultural heritage» (Η Europeana στην τάξη σας: διαμορφώνοντας ικανότητες του 21ου αιώνα με εφαλτήριο την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά).