Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy, με θέμα «Teaching with Space and Astronomy in your Classroom: Our wonderful universe».

Συμμετοχή με εισήγηση στο 1ο συνέδριο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Palso Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 1ο συνέδριο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Palso Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με θέμα «Οι ξένες γλώσσες μέσα από τις Τέχνες» που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, σε συνεργασία με το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας τού Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μεταλληνού Αγγελική παρακολούθησε επιτυχώς το σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία online επιμόρφωση 75 ωρών με θέμα τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία (Unterrichten mit digitalen Medien).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς με θέμα «Γνωρίζοντας και διδάσκοντας για τον Ιουδαϊσμό μέσα από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα», που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Αγγέλα Μεταλληνού τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαρτίου 2017 έως 27 Απριλίου /2017, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών.
Υπεύθυνος διδάσκοντας ήταν ο κ. Ιωάννης Ρες.


Goethe is Game: Unconference
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, στη συνέχεια τής εκδήλωσης τού Goethe-Institut Athen «GOETHE is GAME_UNCONFERENCE», που ξεκίνησε στην Αθήνα τον Νοέμβριο με ημερίδα αφιέρωμα στον χώρο τού παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Cooperative learning andassessment”, που διοργάνωσε η Rosa Gaspar από τις 15 μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2016.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή ιδεών, στρατηγικών, διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών που θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να εμψυχώσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την μαθησιακή ιδιαιτερότητα τού καθενός, τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.
Συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο DaFWEBKON 2017
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 6ο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο DaFWΕΒΚΟΝ 2017, που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως και τις 6 Μαρτίου 2017.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου και Χριστίνα Φόρστερ παρακολούθησαν την 1η ημερίδα τού εξεταστικού φορέα γερμανικής γλώσσας ÖSD στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Auf dem Weg zur Prüfung – Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, και αφορούσε στην παρουσίαση των εξετάσεων γερμανικών πτυχίων των βαθμίδων A1-B2.
Οι καθηγήτριες συμμετείχαν ακόμη σε Workshops με θέμα «Δημιουργία των items των θεμάτων εξέτασης» και «Διδασκαλία Γερμανικών μέσα από την Τέχνη – Artful Thinking».