Η καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ.Ουρ. Τσίρου συμμετείχε στις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας, που διοργανώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 στον πολυχώρο Αθηναΐς με τη συμμετοχή όλων των γερμανικών εκδοτικών οίκων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Ενταξη ψηφιακών εφαρμογών παιγνιώδους μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο – με διεθνή συμμετοχή – για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Παιγνιώδεις ψηφιακές εφαρμογές μικτής μάθησης», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή,για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο "Unterrichten mit der interaktiven Tafel (IWB), Baustein 1“.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου και Ελευθερία Κωνσταντινίδου παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση (Webinar) με θέμα «Συνεργατικά έργα eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσίτσειου Λυκείου Εκάλης κ. Μαρία Φωτιάδη παρακολούθησε σεμινάριο σχετικά με την προετοιμασία των υποψηφίων στις ενότητες «Κατανόηση γραπτού κειμένου και κατανόηση προφορικού κειμένου τής εξέτασης Β1». 

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ήταν μέλος τής επιτροπής κριτών των εργασιών τού συνεδρίου με θέμα «Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο». Το συνέδριο, που διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τού Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2016.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην επιτροπή κριτών τού 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου -με διεθνή συμμετοχή‐ για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), υπό την αιγίδα τού υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Επίσκεψη στο Τριμελές Εφετείο Πατρών
Οι μαθητές τής θεωρητικής κατεύθυνσης των Β΄ και Γ΄ τάξεων τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρακολούθησαν, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, συνεδρία τού Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών (ΠΕ07) κ. Μαρία Μπούσκου και Κυριακή Σαρλή παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 15 Οκτωβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις τής Ερασμείου Σχολής, με θέμα τις προφορικές εξετάσεις τού καινούργιου διπλώματος Fit in Α2.