Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 οι καθηγητές και καθηγήτριες Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων, κ. Θ. Αρταβάνη, Α. Γκόγκα, Ε. Δεμέστιχα, Α. Κεφαλά, Δ. Κουτρομάνου, Α. Μεταλληνού, Ε. Οικονομίδου, Α. Παπασταθοπούλου και Α. Χαρίση (από τα Αρσάκεια Ψυχικού), Χρ. Ζαχμάνογλου, Φ. Ματθαίου, Μ. Μπούσκου, Α. Ναξάκη, Κ. Σαρλή, Α. Σιδηροπούλου, Μ. Φωτιάδη (από τα Αρσάκεια Εκάλης), Χρ. Αλεξάνδρου, Μ. Αποσιάδου, Δ. Σιγανίδου, Χρ. Φόρστερ (από τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης), Ε. Βούτσια, Ε. Τερζή, (από το Αρσάκειο Πατρών), Α. Γκόλιας, Β. Τώνη (από το Αρσάκειο Ιωαννίνων) παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση από τη δρα Σοφία Π. Τσακαλίδου, υποψήφια μεταδιδάκτορα και επιστημονική συνεργάτιδα τού Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συμμετείχαν σε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με τη διδασκαλία των Γερμανικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τη διαχείριση τής ετερογένειας στην τάξη μικτών ικανοτήτων.

Webinar: «Διαχείριση της ετερογένειας στην τάξη μικτών ικανοτήτων»

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11.00-13.00, οι καθηγήτριες/καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Ψυχικού (Θ. Αρταβάνη, Α. Γκόγκα, Ε. Δεμέστιχα, Α. Κεφαλά, Δ. Κουτρομάνου, Α. Μεταλληνού, Ε. Οικονομίδου, Α. Παπασταθοπούλου, Α. Χαρίση), Εκάλης (Χρ. Ζαχμάνογλου, Φ. Ματθαίου, Μ. Μπούσκου, Α. Ναξάκη, Κ. Σαρλή, Α. Σιδηροπούλου, Μ. Φωτιάδη), Θεσσαλονίκης (Χρ. Αλεξάνδρου, Μ. Αποσιάδου, Δ. Σιγανίδου, Χρ. Φόρστερ), Πατρών (Ε. Βούτσια, Ε. Τερζή), Ιωαννίνων (Α. Γκόλιας, Β. Τώνη) παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση από την Δρ. Σοφία Π. Τσακαλίδου, Υποψήφια μεταδιδάκτορα και επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν σε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με την διδασκαλία των Γερμανικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τη διαχείριση της ετερογένειας στην τάξη μικτών ικανοτήτων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρουσίασε εργαστήριο με θέμα: «Wordclouds & Linoit. Εργαλεία ανάπτυξης πολυγραμματισμών» κατά τη διάρκεια των εργασιών τού 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρουσίασε το άρθρο με τίτλο “Προσεγγίζοντας τα ψηφιακά κόμικς τεχνοπαιδαγωγικά” κατά τη διάρκεια τού συνεδρίου “13th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 10 Οκτωβρίου 2021, με έδρα εργασιών το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, υπό την αιγίδα τού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Μ. Φωτιάδη τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης συμμετείχε, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο 13ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τη Διδασκαλία τής Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», με θέμα: «Νέοι δρόμοι στη διδασκαλία τής Γερμανικής Γλώσσας: Καινοτόμες και παραδοσιακές προσεγγίσεις».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε στην ημερίδα «Εικονικοί κόσμοι στην εκπαίδευση: έργο Biz4Fun», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 22 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο διάδοσης των αποτελεσμάτων τού ευρωπαϊκού έργου Biz4Fun, τού προγράμματος Erasmus+/KA2/Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices/Strategic partnerships for VET, από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε επιτυχώς το εξ αποστάσεως masterclass με τίτλο «Ψηφιακές αρχές και νέα μάθηση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους διεθνείς κορυφαίους ειδικούς στην Ψηφιακή Εκπαίδευση κ. Mary Kalantzis και Bill Cope τού Πανεπιστημίου τού Illinois, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει τις «7 αρχές» των οικολογιών τής ηλεκτρονικής μάθησης και των δυνατοτήτων τής μετασχηματιστικής μάθησης τού 21ου αιώνα.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τις εργασίες τού 2ου Διεθνούς e-Συνεδρίου που διοργάνωσε το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Η Εκπαίδευση σε ένα κόσμο που αλλάζει: Ζητήματα τεχνολογίας, πολιτισμού και δημοκρατίας στη διδακτική πράξη και μάθηση».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τις εργασίες τής ημερίδας-εργαστηρίου τού Erasmus+ KA2 προγράμματος (2019-1-EL01-KA203-062449) Student Teachers' Practices for Democratic Culture (STEP UP-DC) με τίτλο «Δημοκρατική παιδεία και πλαίσιο ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού (RFCDC): Διδασκαλία, ηγεσία/διοίκηση, παρέμβαση».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, ΜEd, σε συνεργασία με τις κ. Λήδα Μαυρίδου, MEd, MEd, PhD, και Αγγ. Μπούζιου ΜΕd, ΠΕ06, και με την ιδιότητα τής επιμορφώτριας Β΄ επιπέδου ΤΠE, την Τετάρτη 19 και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε δύο τρίωρα εργαστήρια (workshops) με θέμα τη διοργάνωση επιμορφωτικών εξ αποστάσεως σεμιναρίων και με τίτλο ‘‘Χρήσιμες εφαρμογές στις παρουσιάσεις προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’’.